LẬP KẾ HOẠCH NGÀY DI CHUYỂN

 

Chuẩn bị cho việc di chuyển 

Tại FES Moving, chúng tôi biết rằng việc di chuyển thường chứa đầy sự mong đợi và khá thường xuyên, căng thẳng. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu quá trình sớm và cho bạn và gia đình bạn biết điều gì sẽ xảy ra ở mọi giai đoạn.

Ngày di chuyển thực tế

Vào ngày chuyển nhà, Người giám sát sẽ cùng bạn đi tham quan quanh nhà, kiểm kê các mặt hàng cần chuyển theo phương thức vận chuyển mà bạn đã quyết định. Người giám sát cũng sẽ đưa ra hướng dẫn cho đội ngũ đóng gói để xử lý các đồ đạc quý giá một cách tốt nhất.

Nhóm của chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách đặt một lớp lót xung quanh sàn nhà, cửa ra vào và các khu vực dễ bị tổn thương khác trong nhà của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn giám sát việc xếp hàng để bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bất kỳ hướng dẫn nào vào phút cuối cho hàng hóa gia dụng của bạn. Kiểm tra thiệt hại sẽ được thực hiện cho từng mặt hàng trước khi đóng gói; bất kỳ mặt hàng bị hư hỏng sẽ được chỉ ra cho bạn và ghi chú trên Danh sách hàng. Để thuận tiện cho bạn, mỗi thùng sẽ được đánh số cùng với mô tả ngắn gọn về nội dung và được đánh dấu theo từng phòng.

Danh sách hàng được Đóng gói

Khi đội đóng gói của chúng tôi hoàn thành chiếc thùng cuối cùng, dán nhãn và niêm phong thích hợp, một danh sách hàng đã được đánh số sẽ được chuẩn bị cho bạn. Nó sẽ chứa các mô tả ngắn gọn về đồ đạc bên trong của mỗi thùng phù hợp với nhãn trên thùng và mỗi thùng sẽ được đánh dấu để đảm bảo rằng đồ đạc từ mỗi phòng sẽ được chuyển từ ngôi nhà cũ của bạn đến nơi bạn đến để dễ dàng tháo dỡ. Để giúp việc theo dõi dễ dàng hơn, một danh sách hàng riêng biệt sẽ được tạo cho từng phương thức vận chuyển. Một bản sao của danh sách hàng sẽ được chuyển đến văn phòng FES Moving tại nơi đến để tiến hành thủ tục hải quan và giao hàng.